taurumas

taurumas
taurùmas sm. (2) Rtr, Š, , NdŽ, 1.taurus 1: Stengiaus visaip jų taurumą ir sveikatą auginti ir tvirtinti Vd. Tėvui atrodė, kad ir iš motinos sūnus paveldėjęs kas geriausia – jos taurumą, jos atvirą, tiesą mylinčią sielą A.Vencl.27 Žmonių poelgiai, veiksmai ir darbai laikomi didingais, kai jie išsiskiria savo išimtine visuomenine svarba, taurumu, kilnumu, drąsumu, pasišventimu LTEIII37. Tikėjimas žmogumi, jo darbu, širdies taurumu ir minties šviesa kiekvienam rašytojui yra įkvėpimo šaltinis J.Gruš. 2.taurus 4: Geriausiuose dirbiniuose išsaugoma natūrali gintaro gabalėlių forma, spalva, blizgesys, išryškinamas medžiagos taurumas ir grožis MLTEIII461.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • taurumas — taurùmas dkt. Sūnùs iš mótinos paveldėjo taurùmą ir gẽrą ši̇̀rdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atžadėjimas — sm. (1) DŽ1 → atžadėti: 1. refl. SD1108, SD216, Sut, N, D.Pošk, S.Dauk, J Kuris atsižadėjimas taip didis tur būti DP488. 2. refl. SD418, L, LL206. 3. refl. Š, Rtr, KŽ Atsižadėjimas bažnyčios I. Atsižadėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilningumas — kilningùmas sm. (2) 1. BŽ462 → kilningas 1. 2. taurumas: Dvasios kilningumas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilnybė — sf. (1) DŽ, kilnỹbė (2) NdŽ 1. kilnumas, taurumas: Šalia grožio, kaip kita estetinių vertybių rūšis, statoma kilnybė rš. Tiek daug kilnybių tau rodė ir tiekos pat kilnybių iš tavęs laukė Vaižg. 2. psn. titulavimo ar kreipimosi į aukštus asmenis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • riterystė — riterỹstė sf. (2) riterių luomo etiketo laikymasis; kilnumas, taurumas: Jam sunku suderinti tikrą riterystę su diplomatinėmis pareigomis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaistis — skaĩstis sm. (2) NdŽ, DŽ1 1. Š ryškumas, aiškumas, šviesos stiprumas: Cheminės liuminescencijos skaistis rš. 2. Š rausvumas, skaistumas: Motriškos skaistis kaip linų baltis J. Oi, kokis grožis radasto krūmelio, tai tokis skaistis mergelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taura — taurà sf. sing. (4) Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. taurumas, kilnumas: Kokios taurõs (kokio taurumo) tame pasielgime neieškok J.Jabl. 2. darna, tvarka: Žodžių daug, tik nėr taurõs BŽ514. Ūkyje nėra taurõs BŽ406. 3. nauda, gerumas, dora: Iš jos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taurybė — sf. (1) DŽ, taurỹbė (2) NdŽ kilnumas, taurumas: Gimdydama ji turi vaikams prigimti visas žmoniškas dorybes ir taurybes Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”